فهرست

ارتباط با ادارات ستادی نشانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد
یاسوج، بلوار آیت الله کاشانی(سالم آباد)، روبروی فرعی 5، کد پستی: 7591919664

تلفن  گویا:
 33233986  074

شماره تماس دفتر مدیریت:
 33233981 074

شماره تماس حراست:
  33233985074

دورنگار:
 33233979074