فهرست

کتابخانه های عمومی شهرستان کهگیلویه

کتابخانه عمومی شهید مطهری دهدشت
آدرس:شهرستان کهگیلویه، شهر دهدشت، پارک شهید دستغیب
تلفن؛۰۷۴۳۲۲۶۶۷۷۰  کد پستی:۷۵۷۱۷۵۶۱۸۲
مساحت:۲۰۰۰متر     سال تاسیس: 1355

کتابخانه عمومی آقا میراحمد تقوی دهدشت
آدرس: 180 دستگاه، جنب دادگستری جدید
تلفن: 07432265767 کدپستی: 7571799397
مساحت: 2209        سال تاسیس: 1390

کتابخانه عمومی فرهنگ برکت دهدشت
آدرس: کوی آزادگان، کوچه سوم، پشت سالن ورزشی شهید باهنر
تلفن: 07432268064 کدپستی: 7571769566 
مساحت:1200      سال تاسیس: 1384آدرس: کهگیلویه، شهر قلعه رئیسی ،میدان امام حسین،کوچه فرهنگ
تلفن: 09167401579  کد پستی:۷۵۷۸۱۳۳۵۴۵
مساحت:747      سال تاسیس :۱۳۶۲


کتابخانه عمومی امام محمدباقر(ع) روستای درغک
تلفن: 074324667099 کدپستی: 75771
مساحت: 300        سال تاسیس: 1390

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) روستای طولیان
آدرس: روستای طولیان، پشت مسجد امام رضا(ع)
تلفن: 07432253495 کدپستی:00000
مساحت: 120      سال تاسیس: 1385

کتابخانه عمومی روستای جاورده
آدرس: دهستان جاورده، خیابان اصلی روستا
تلفن: 074332292291  کدپستی: 7578133545
مساحت:701       سال تاسیس: 1378