فهرست

گزارش تصويری

حضور کتابداران شهرستان باشت در منطقه عشایری دیمکوه

به منظور برقراری عدالت فرهنگی ودستیابی روستاها و مناطق عشایری به کتاب و کتابخانه،کتابداران شهرستان باشت در منطقه عشایری دیمکوه از توابع شهرستان باشت حضور یافتند و به دانش آموزان و اهالی منطقه،کتاب و اقلام فرهنگی اهدا کردند.