فهرست

با حضور محمدهادی محمودی، مدیر دفتر انقلاب اسلامی پژوهش های مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت:

نشست مجازی « فارسی به مثابه زیست جهان ایرانیان» و افتتاح محفل نهج البلاغه در کهگیلویه و بویراحمد

با حضور محمد هادی محمودی، مدیر دفتر انقلاب اسلامی پزوهش های مجلس شورای اسلامی و محسن جبارنژاد، مدیرکل کتابخانه های استان، دو برنامه فرهنگی در کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های استان، با حضور محمد هادی محمودی، مدیر دفتر انقلاب اسلامی پزوهش های مجلس شورای اسلامی و محسن جبارنژاد، مدیرکل کتابخانه های استان، دو برنامه فرهنگی در کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

 محمد هادی محمودی و محسن جبار نژاد در نشست مجازی « فارسی به مثابه زیست جهان ایرانیان» که در کتابخانه رودکی با حضور جمعی از نویسندگان، شاعران و فرهیختگان فرهنگی محافل ادبی استان برگزارشد در اهمیت زبان، شعر و ادبیات فارسی به ویژه شاهنامه سخنرانی کردند.

همچنین با حضور این پژوهشگر و فعال فرهنگی، محفل نهج البلاغه در کتابخانه عمومی آیت الله ملک حسینی یاسوج افتتاح شد.