فهرست

سفر دو روزه مدیرکل کتابخانه های عمومی استان به شهرستانهای کهگیلویه،گچساران و باشت

حضور در جلسه انجمن،بازدید از کتابخانه ها و دیدار با کتابداران

حضور در جلسه انجمن،بازدید از کتابخانه ها و دیدار با کتابداران از برنامه های اصلی این سفر بود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های استان کهگیلویه و بویراحمد،مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در سفری دو روزه به شهرستانهای کهگیلویه،گچساران و باشت ضمن حضور در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان های کهگیلویه و گچساران، از کتابخانه های عمومی سه شهرستان کهگیلویه،گچساران و باشت بازدید داشتند و با کتابداران دیدار و گفتگو کردند. بازدید از کتابخانه های عمومی این شهرستانها با برخی مسئولان محلی به منظور رفع مشکلات و موانع کتابخانه های عمومی، دیدار کرد.
جبارنژاد در ابتدای سفر در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کهگیلویه در محل فرمانداری این شهرستان حضور یافتند.