فهرست

با كتابداران

دومین جلسه انجمن شهرستان بویراحمد؛

تاکید اعضای انجمن بر برگزاری باشکوه جشنواره کتابخوانی رضوی

دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بویراحمد با حضور اعضای حقوقی و میهمان برگزارشد.

به گزارش رئابط عمومی اداره کل کتابخانه های استان کهگیلویه و بویراحمد، دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بویراحمد با حضور معاون فرماندار، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان و دیگر اعضای حقوقی و حقیقی در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

برگزاری باشکوه جشنواره کتابخوانی رضوی، بررسی مشکلات برخی کتابخانه های عمومی شهرستان و گزارش عملکرد شش ماهه برنامه های فرهنگی اجرا شده در کتابخانه های عمومی شهرستان از دستورهای این جلسه بود.
اعضای جلسه در این نشست بر برگزاری باشکوه جشنواره کتابخوانی و شرکت همگانی مردم و  ادارات شهرستان در این جشنواره تاکید کردند.